Projekti më i ri dhe eksluziv në vend dhe rajon “Dukagjini Residence”, i ndërtuar nga kompania “Dukagjini Invest”, përveç se do të ofrojë një objekt me standardet më të larta, ndodhet në një prej lokacioneve më të mira të kryqytetit të Kosovës.

Zgjidhja arkitektonike e objektit favorizon dhe mundëson lëvizjen e papenguar të banorëve në të gjitha zonat e ndërtesës. Kështu, përveç lëvizjes dhe qasjes në hapësirat e dedikuara për banim, banorët përmes korridoreve të ndara mund të qasën ne zonën e Hipermarketit dhe të Qendrës Tregtare pa pasur nevojë të dalin nga ndërtesa.

Dukagjini Residence Me shume